Cos de cumparaturi

0 item 0,00 Lei

My Cart -

0 item
Categorii

Federatia O.N.P.H.R.

Federaţia Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România este constituită din organizaţii neguvernamentale ale persoanelor cu dizabilităţi şi pentru persoanele cu dizabilităţi care dezvoltă programe vizând egalizarea şanselor, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

Federaţia ONPHR promovează drepturile persoanelor cu dizabilităţi din România şi totodată reprezintă interesele generale ale persoanelor cu dizabilităţi din organizaţiile membre, la nivel naţional şi internaţional, neavând dreptul să exprime interesele specifice ale grupurilor de persoane cu dizabilităţi reprezentate prin alte organizaţii la nivel naţional.

Federaţia ONPHR este o organizaţie neguvernamentală, umanitară, pentru drepturile omului, apolitică şi non-profit, cu personalitate juridică şi durată nedeterminată.

Obiective: unirea eforturilor tuturor organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi din România, apărarea intereselor şi reprezentarea persoanelor cu dizabilităţi, participarea la elaborarea şi înfăptuirea programelor naţionale de integrare socială, în colaborare cu organismele guvernamentale române şi cu organizaţiile internaţionale, în scopul afirmării şi integrării sociale depline a persoanelor cu dizabilităţi din România.

Scopul principal al ONPHR constă în crearea condiţiilor favorabile pentru egalizarea şanselor în vederea afirmării şi integrării depline a persoanelor cu dizabilităţi din România la toate nivelurile vieţii comunitare: social, profesional, educaţional, cultural, sportiv etc. Acest scop vizează schimbarea destinului persoanelor cu dizabilităţi, promovând conceptul de viaţă independentă pentru toţi şi participare neîngrădită la viaţa socială.

Misiunea ONPHR este de a uni eforturile organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi din România, pentru apărarea intereselor şi promovarea drepturilor şi demnităţii persoanelor cu dizabilităţi.

Viziunea ONPHR este schimbarea destinului persoanelor cu dizabilităţi, promovând conceptul de viaţă independentă pentru toţi şi participare neîngrădită la viaţa socială.

Principalele activităţi ale ONPHR sunt:

 • dezvoltarea programelor iniţiate de membrii federaţiei sau de alte grupuri care reprezintă interesele persoanelor cu dizabilităţi;
 • menţinerea legăturii între persoanele cu dizabilităţi şi organismele statului, prin participarea la un dialog permanent cu acestea;
 • participarea la elaborarea şi punerea în aplicare a programelor naţionale de integrare socială, în colaborare cu organismele guvernamentale române şi cu organizaţiile internaţionale, în scopul afirmării şi participării depline a persoanelor cu dizabilităţi din România la viaţa socială;
 • crearea şi dezvoltarea infrastructurii proprii, pentru ca organizaţiile membre să devină puternice, pentru a putea oferi tuturor persoanelor cu dizabilităţi sprijinul de care au nevoie;
 • dezvoltarea cooperării internaţionale;
 • unirea eforturilor tuturor organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi din România în scopul eficientizării mişcării asociative din toate zonele ţării;
 • apărarea intereselor şi reprezentarea persoanelor cu dizabilităţi la nivel naţional;
 • conştientizarea opiniei publice cu privire la problemele persoanelor cu dizabilităţi, drepturile omului şi legislaţie antidiscriminatorie prin:
  1. Promovarea imaginii Federaţiei ONPHR şi a organizaţiilor membre;
  2. Promovarea imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilităţi;
  3. Influenţarea autorităţilor în procesul luării deciziilor cu privire la nevoile şi problemele persoanelor cu dizabilităţi;
  4. Deschiderea unor căi operative de comunicare cu mass-media;
  5. Promovarea dezinstituţionalizării şi a vieţii independente.