Cos de cumparaturi

0 item 0,00 Lei

My Cart -

0 item
Categorii

Economie Sociala

Economia socială cuprinde întreprinderile mișcării cooperatiste, societățile mutuale și de asigurări, fundațiile și toate celelalte alte tipuri de organizații non-profit care au anumite principii care le fac să corespundă celui de "al treilea sector al economiilor moderne". (prof. Jacques Defourny)

Economia socială este capabilă să genereze inovare socială, creștere economică și locuri de muncă și să realizeze setul de obiective ambițioase care urmează să fie atinse în anul 2020 în cinci mari domenii: angajare, inovare, schimbare climaterică, educație și sărăcie.

 

“SES-Susținere Economică și Socială pentru persoane vulnerabile” pe care îl derulăm în acest an împreună cu partenerii noștri va ajuta la dezvoltarea economiei sociale și, prin angajarea persoanelor cu dizabilități în cele 10 structuri pe care le vom crea, vom contribui la creșterea calității vieții și a bunăstării lor”, - Francisc Simon, președinte ONPHR.

 

Legea nr. 219/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 561/2015 defineşte economia socială ca ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

 

Întreprinderea socială

Statutul de întreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială, la solicitarea persoanelor juridice îndreptăţite, pe baza actelor de înfiinţare şi funcţionare.

Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care:

  • acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
  • alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
  • se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
  • aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

 

Întreprinderea socială de inserție

Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care:

  • are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
  • are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Întreprinderile sociale de inserţie au obligaţia de a asigura, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament care să asigure inserţia profesională şi socială.

 

Măsurile de acompaniament pot fi: informarea, consilierea, accesul la formele de pregătire profesională, adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de muncă în funcţie de nevoile persoanelor, precum şi alte măsuri care au ca scop sprijinirea inserţiei profesionale şi sociale.

 

“SES-Susținere Economică și Socială pentru persoane vulnerabile”

In link-urile următoare puteți vizita site-urile partenerilor Solutions4All:

Home Care Services - www.homecareservices.ro

Grădinița Domnească - www.gradinitadomneasca.ro

Comunitas Help - http://www.comunitashelp.ro

Arhimag - www.servicii-arhivistice.ro

Scent Story - www.scentstory.ro

Sweet Factory - www.cuhar.ro

Povestea Lemnului - www.povestealemnului.com

Ateliere cu Suflet - www.atelierecusuflet.ro

Consilier Vest - www.consiliervest.ro